Mentale vaardigheden

‘Strong mind, strong body’

Waarom is ‘het mentale’ belangrijk? Net zoals je kan trainen om sterker te worden en sneller te worden, kan je ook leren om:

  • Meer gefocust te worden
  • Meer bewustzijn te krijgen
  • Gemotiveerder te worden 
  • Meer discipline te krijgen

‘If you want more, become more’. Je MOET jezelf mentaal verder ontwikkelen, om je fysieke prestaties verder te laten ontwikkelen.

Brian Cain, een wereldwijde autoriteit op gebied van mental coaching  stelt dit als volgt voor: ‘Sports are 90% mental, but we work on our “mental game” less than 10% of the time… and that’s a BIG problem.’

Waarom wordt hier zo weinig aandacht aan geschonken? 

Omdat de meeste mensen, ook coaches en veel atleten, een verkeerde mindset hebben. Zij geloven dat vaardigheden zoals vertrouwen in jezelf, mentale weerbaarheid, focus, discipline etc. niet aangeleerd kunnen worden. Dat de dingen zijn zoals ze zijn. Dat het eigenschappen zijn die je hebt of niet hebt. 

Een andere reden kan zijn dat je gewoon niet weet hoe je je mindset op een gestructureerde, consistente manier kan trainen. Als gevolg hiervan wordt alles ingezet op de fysieke aspecten, hopende dat dat genoeg is om te kunnen presteren. 

Eigenlijk is dat gewoonweg verkeerd, omdat je zo nooit het onderste uit de kan zal halen. 

Ik help je met het systematisch trainen van je mentale vaardigheden, zodat je vervolgens je  fysieke grenzen kan verleggen.

Mentale vaardigheden zijn minstens even belangrijk als fysieke vaardigheden. Wil jij je ‘mental game’ verbeteren?

Stuur me dan een berichtje. 
Ik hoor graag hoe ik je kan helpen. 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen